Meggyőzés, hazugság, befolyásolás

Napjainkban igen divatos szó a "kommunikáció". Bár a szó általános és hétköznapi értelemben igen könnyen használt, mégsem tudjuk igazán, mit is takar. Mi sem mutatja ezt tisztábban, minthogy a nem megfelelően működő kommunikáció, azaz pontosabban a kommunikációs zavarok ellepik világunkat. Leghétköznapibb szinten számba vehetjük a parázs vitákat szító félreértéseket, melyek sokszor nevetséges félrehallásokon, félreértéseken múlnak, vagy nyilvánvaló érdekellentéteken, melynek orvoslására nem mindig vagyunk hajlandóak személyünk védelme okán. De ott van még modern korunk egyre terjedő rémei, a meggyőzés, a befolyásolás és a hazugság is, melyeket mind személyünk ellen irányuló és minősíthetetlenül vérlázító tetteknek ítélünk, hacsak nem mi vagyunk éppen azok, akik alkalmazzák azt. Hisz kevesen gondolnak bele, hogy bizony mindannyian befolyásoljuk környezetünket, mindennapjainkban győzködjük egymást, és bizony hazudunk is bőven, akarva-akaratlanul.

Jelen tanulmány első része azon kötetnek, mely kommunikációs rendszerünket hivatott bemutatni könyörtelen realitással. A tanulmány elsősorban a félreértések forrását, a kommunikációs zavarokat tárja fel. Azonban ezek egyben válaszok is arra, hogyan is kommunikálunk mi; miként hajtjuk végre az információcserét; miként is győzünk meg, csapunk be másokat, avagy hazudunk másoknak és magunknak is akarva-akaratlanul.

Bár a kommunikációs zavarokkal foglalkozó tézisek és tanulmányok még maguk sem jutottak teljes egyezségre, a jelen tanulmányban összefoglalt eredmények útmutatást adnak arra, hogy észrevegyük félreértéseink forrásait, és hogy némely helyen belelássunk a meggyőzés, a befolyásolás és a hazugság praktikáiba is.